Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
26-02-2021

Województwo dolnośląskie poziom 2. Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie: Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 25.02.2021 r. (godz.00.00-24.00)

Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach:

Przekroczenie poziomu informowania (100 μg/m3) wystąpiło na stacjach:

- Jelenia Góra-Ogińskiego – stężenie 24-godz.: 104 μg/m3

- Kłodzko- Szkolna – stężenie 24-godz.: 117 μg/m3

- Legnica- Rzeczypospolitej – stężenie 24-godz.: 113 μg/m3

- Lubań- Mieszka II – stężenie 24-godz.: 112 μg/m3

- Nowa Ruda- Jeziorna – stężenie 24-godz.: 146 μg/m3

- Środa Śląska-Konstytucji 3 Maja– stężenie 24-godz.: 105 μg/m3

- Wrocław- Korzeniowskiego – stężenie 24-godz.: 117 μg/m3

Obszar przekroczenia: Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował miasta: Jelenia Góra, Kłodzko, Legnica, Lubań, Nowa Ruda, Środa Śląska i Wrocław

Ludność narażona: Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 900 tys.

Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 26.02.2021 r. godz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 26.02.2021 r. do godz. 24.00 dnia 26.02.2021 r

Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego

Prognozowana jakość powietrza:

Prognoza na dzień 26.02.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution oraz analizy wyników pomiarów i warunków meteorologicznych

Dzień 26.02.2021

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 26.02.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiat kłodzki.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 49 tys.

Prognoza na dzień 27.02.2021 r. zakłada poprawę jakości powietrza.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności:

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,

• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia:

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności:

Ogół ludności:

- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,

- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

- ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,

- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego,

- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych:

Działania określone przez Zarząd Województwa w Planie Działań Krótkoterminowych dla województwa dolnośląskiego:

1. Zalecenia dla ludności:

• w miarę możliwości ograniczać własną emisję zanieczyszczeń, poprzez:
− ograniczenie korzystania z samochodów osobowych,
− ograniczenie spalania węgla w piecach,
− ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem (np. lepszym jakościowo węglem lub gazem jeżeli jest możliwość wyboru);

2. Zadania, nakazy lub zakazy:

• egzekwowanie zakazu palenia odpadów zielonych (liści, gałęzi, trawy) w okresie wczesnowiosennym i późnojesiennym poprzez wzmożone kontrole realizowane na podstawie art. 379 Poś;

• kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów;

• kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazów zawartych w uchwałach antysmogowych dot. spalania paliw:
− mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
− węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
− węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
− biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%;

• czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych (używane nie w celach stałego ogrzewania pomieszczeń);

• zakaz stosowania spalinowych urządzeń ogrodniczych (w okresie wiosennym i jesiennym); • zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych;

• zakaz sprzątania ulic na sucho.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania: 26.02.2021 r. godz. 9:00

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych:

• Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

• Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza

Opracowanie:

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu

Publikacja:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...