Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
05-11-2021

ul. Mickiewicza 6 I piętro
59-800 Lubań

Kierownik referatu: Anna Zawłocka
pok. nr 3 tel. 75 646 55 93
e-mail: anna.zawlocka@miastoluban.pl

Nadzór nad szkołami, sprawozdawczość z zakresu szkolnictwa, analiza potrzeb finansowych placówek oświatowych
Marlena Kiełdanowicz – Inspektor
Monika Kicuła – Inspektor
pok. 5 tel./fax 75 646 44 33

Do najważniejszych zadań realizowanych przez Referat Edukacji należą:

 • Prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Miasto funkcji organu prowadzącego publiczne przedszkola, szkoły podstawowe.
 • Opracowywanie sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
 • Opracowywanie projektów aktów założycielskich publicznych przedszkoli, szkół podstawowych.
 • Opiniowanie projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli na dany rok szkolny,
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli.
 • Współdziałanie z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty w zakresie ocen dyrektorów szkół i przedszkoli.
 • Przygotowywanie ocen cząstkowych związanych  z ocenami pracy dyrektorów szkół i przedszkoli.
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie wniosków szkół i przedszkoli o odwołanie dyrektora.
 • Prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dotacji niepublicznym przedszkolom i rozliczaniem ich z przyznanych dotacji,
 • Opracowywanie wniosków o dodatkowe środki finansowe w ramach rezerw celowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem uczniom stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce.
 • Wykonywanie prac organizacyjno-technicznych związanych z postępowaniem egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Udział w pracach komisji związanych z awansem na stopień nauczyciela kontraktowego.
 • Wydawanie zaświadczeń o wpisie lub odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz dokonywanie wykreśleń z ewidencji.
 • Nadawanie uprawnień szkoły publicznej dla szkół niepublicznych.
 • Prowadzenie spraw związanych z rejestrem żłobków i klubów dziecięcych, wykazem dziennych opiekunów.
 • Kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku od 16 do 18 lat.
 • Prowadzenie postępowań dotyczących niezrealizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 • Prowadzenie spraw w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół.
 • Sprawozdawczość oświatowa.
 • Opracowywanie na każdy rok budżetowy planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań oraz corocznej maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane.
 • Podejmowanie decyzji w sprawach uchwał rad pedagogicznych i rad szkół wstrzymanych przez dyrektora.
 • Prowadzenie spraw związanych  z udzielaniem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego.
 • Prowadzenie spraw związanych z opieką na do dziećmi do lat 3.

                                                                                               

                                                                                          druki do pobrania

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...