Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
09-05-2014

 

ul. 7 Dywizji 14
59-800 Lubań

Kierownik Referatu
Ryszard Skowron
pok. 6
tel. 75 646 44 08

Obsługa informatyczna
Artur Nachrebecki - Inspektor
pok. 6
tel. 75 646 44 08

 


 

Do zadań Referatu Informatyki należy w szczególności:

 

Prowadzenie spraw związanych z Informatyką w Urzędzie, a w szczególności:

 • bieżące administrowanie posiadanymi zasobami teleinformatycznymi Urzędu w tym:
 1. bieżący monitoring i utrzymanie sieci,
 2. administracja i aktualizacja oprogramowania na serwerach,
 3. kontrola poprawności działania stacji roboczych,
 4. tworzenie i sprawdzanie poprawności kopii zapasowych,
 • planowanie rozwoju systemów teleinformatycznych Urzędu,
 • zapewnienie ciągłości działania systemów teleinformatycznych Urzędu,
 • nadzorowanie i koordynowanie projektów teleinformatycznych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych zarządzanych zgodnie z wymaganiami prawa oraz zasadami wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z wytycznymi normy ISO 27001, w tym:
 1. nadzór nad legalnością oprogramowania,
 2. kontrola i testowanie zabezpieczeń Urzędu Miasta,
 3. monitoring poprawności działania oprogramowania antywirusowego,
 4. nadawanie i odbieranie uprawnień do oprogramowania posiadanego przez Urząd
 5. raportowanie incydentów naruszających bezpieczeństwo teleinformatyczne,
 • prowadzenie spraw związanych z elektronicznym obiegiem dokumentów- pełnienie funkcji administratora ESOD,
 • nadzór i nadawanie uprawnień na potrzeby działań związanych ze sprawozdawczością GUS,
 • współpraca z Wydziałem Budżetowo- Księgowym w zakresie ewidencji sprzętu komputerowego, zgłaszanie na podstawie druków PT, MT, LT działań związanych z przyjęciem, przesunięciem lub likwidacją sprzętu komputerowego,
 • współpraca z Łużyckim Centrum Rozwoju w Lubaniu przy aktualizacji strony www.luban.pl,
 • wykonywanie zadań określonych w § 22 Regulaminu.

Prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych przez Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, który bezpośrednio podlega Burmistrzowi, a w szczególności:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa ( co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 • opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika, w jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Urzędzie, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.
 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych przez Inspektora Ochrony Danych (IDO), który bezpośrednio podlega Burmistrzowi Miasta Lubań. Szczegółowy zakres zadań Inspektora ochrony Danych Osobowych określa art. 30 i 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1).
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania referatu.

 

 

 

 

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...