Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
24-02-2021

POZIOM 3. Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie: Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 23.02.2021 r. (godz.00.00-24.00)

Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach: Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji: - Nowa Ruda, ul. Jeziorna – stężenie 24-godz.: 116 μg/m3

Obszar przekroczenia: Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: - miasto Nowa Ruda

Ludność narażona: Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania:

- 22,2 tys.

Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 24.02.2021 r. godz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 24.02.2021 r. do godz. 24.00 dnia 25.02.2021 r

Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 24.02.2021 r. i na dzień 25.02.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution oraz analizy wyników pomiarów i warunków meteorologicznych.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 24.02.2021 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: miasta Kłodzko i Nowa Ruda.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: ok. 49,1 tys.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 24.02.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiaty wrocławski, lwówecki, średzki, oławski, trzebnicki, ząbkowicki, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski, strzeliński, oleśnicki, świdnicki, karkonoski, zgorzelecki, złotoryjski i miasta: Jelenia Góra, Legnica, Lubań, Wałbrzych i Wrocław.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 150 tys.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 25.02.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiat kłodzki i miasto Jelenia Góra.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 106 tys. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 25.02.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiaty: wrocławski, lwówecki, jaworski, legnicki, średzki, oławski, trzebnicki, ząbkowicki, dzierżoniowski, wałbrzyski, strzeliński, oleśnicki, świdnicki, karkonoski, kamiennogórski, zgorzelecki i miasta: Jelenia Góra, Wałbrzych i Wrocław.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 100 tys.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,

• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

- unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,

- nie wietrz pomieszczeń,

- nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

- unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,

- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

- nie wietrz pomieszczeń,

- nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

- stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,

- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego,

- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych:

Działania określone przez Zarząd Województwa w Planie Działań Krótkoterminowych dla województwa dolnośląskiego:

1. Zalecenia dla ludności:

• w miarę możliwości ograniczać własną emisję zanieczyszczeń, poprzez: − ograniczenie korzystania z samochodów osobowych, − ograniczenie spalania węgla w piecach, − ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem (np. lepszym jakościowo węglem lub gazem jeżeli jest możliwość wyboru);

2. Zadania, nakazy lub zakazy:

• egzekwowanie zakazu palenia odpadów zielonych (liści, gałęzi, trawy) w okresie wczesnowiosennym i późnojesiennym poprzez wzmożone kontrole realizowane na podstawie art. 379 Poś;

• kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów;

• kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazów zawartych w uchwałach antysmogowych dot. spalania paliw: − mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, − węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, − węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm, − biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%;

• czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych (używane nie w celach stałego ogrzewania pomieszczeń);

• zakaz stosowania spalinowych urządzeń ogrodniczych (w okresie wiosennym i jesiennym);

• zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych; zakaz sprzątania ulic na sucho.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania: 24.02.2021 r. godz. 9:00

Podstawa prawna: • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych:

• Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

• Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza

Opracowanie:

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Wzór powiadomienia do systemu RSO

Tytuł: Uwaga! SMOG

Skrót: W dniu 24 lutego na części woj. dolnośląskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (150 μg/m3).

Treść całego powiadomienia:

Prognozowane na dzień 24.02.2021 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: miasta Kłodzko i Nowa Ruda

Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...