Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
18-01-2024

Na terenie Gminy Miejskiej Lubań świadczone są usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego. Przewoźnikiem od 2.01.2024 r. jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Leśnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Baworowo 16 F, 59-820 Leśna. 

Zgodnie z uchwała nr L/313/2022 Rady Miasta Lubań z dnia 11 stycznia 2022 r. obowiązują następujące ceny biletów:

 1. bilet jednorazowy normalny – 3,00 zł
 2. bilet jednorazowy ulgowy – 1,50 zł
 3. za przewóz zwierząt – 3,00 zł,
 4. za przewóz bagażu o wymiarach przekraczających 60 x 40 x 20 cm – 3,00 zł.

Zwalnia się z opłat za przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Lubań następujące osoby:

1) inwalidzi wojenni i wojskowi, po okazaniu legitymacji inwalidy wojennego lub wojskowego;

2) dzieci w wieku do 4 lat, po okazaniu dokumentu umożliwiającego stwierdzenie wieku dziecka, bądź na podstawie oświadczenia rodziców;

3) osoby, które ukończyły 70 lat, po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek;

4) osoby niewidome wraz z przewodnikiem, po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności lub wypisu z treści orzeczenia lub legitymacji Polskiego Związku Niewidomych;

5) dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do ukończenia 26 roku życia, po okazaniu ważnego przeczenia o niepełnosprawności  wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość albo ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanej przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;

6) osoby z niepełnosprawnością po okazaniu ważnego orzeczenia lub wypisu z ważnego orzeczenia albo ważnej legitymacji, wydanych przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wraz z ważnym dowodem tożsamości, stwierdzającej jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:

 1. a) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 2. b) całkowitą niezdolność do pracy,
 3. c) znaczny lub umiarkowany stopień o niepełnosprawności,
 4. d) I lub II grupę inwalidztwa;

7) opiekun, którym jest jedna osoba towarzysząca osobie wymienionej w pkt 5 lub pkt 6 w czasie podroży z tymi osobami.

Do korzystania z ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego uprawnione są następujące osoby:

1) dzieci w wieku od 4 lat do 7 lat, po okazaniu dokumentu umożliwiającego stwierdzenie wieku dziecka, bądź na podstawie oświadczenia rodziców;

2) dzieci i młodzież – uczniowie szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, po okazaniu legitymacji szkolnej;

3) studenci do ukończenia 26 roku życia, po okazaniu legitymacji studenckiej;

4) emeryci i renciści, ich współmałżonkowie, na których emeryci i renciści otrzymują dodatek rodzinny oraz osoby uprawnione do renty socjalnej, po okazaniu legitymacji emeryta lub rencisty lub legitymacji upoważniającej do renty socjalnej;

5) kombatanci, po okazaniu legitymacji kombatanta wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Bilety komunikacji miejskiej na jednorazowe przejazdy są do nabycia u kierowcy.

Komunikacja Miejska kursuje przez cały rok, również w wakacje.

Obowiązujący rozkład jazdy komunikacji miejskiej: 

Linia komunikacyjna nr 1

nazwa przystanku godz. odjazdu godz. odjazdu godz. odjazdu (kurs tylko we wtorki i piątki)
Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów 5:15    
Księginki/ Stawowa 5:17   15:10
Księginki/ Stawowa 5:20  6:05  15:15
Leśna/ Bema 5:22  6:07  15:17
Kościuszki/ Zamkowa 5:23 6:08 15:18
Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów 5:25 6:10 15:25
Armii Krajowej/ Mickiewicza 5:28  6:13  15:28
Zawidowska/ Szpital 5:30 6:14  
Zawidowska/ Szpital 5:31 6:15  
Esperantystów/ ZEHS 5:34  6:19  15:34
Esperantystów/ Transformator 5:35  6:20 15:35
K. Wielkiego/ Pętla  5:37  6:22  15:37
K. Wielkiego / Apteka 5:38  6:23  15:38
Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów 5:43  6:28  15:43
Kościuszki/ Zamkowa 5:48  6:30  15:46
Leśna/ Bema 5:49  6:31  15:47
Ksieginki/ Stawowa  5:50  6:35 15:48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


Linia komunikacyjna nr 2

 
nazwa przystanku godz. odjazdu
Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów   7:20
Księginki/ Stawowa  7:25
Leśna/ Bema 7:28
Kościuszki/ Zamkowa  7:29
Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów  7:37
Parkowa 7:40
Kopernika KZL 7:44
Esperantystów/ ZEHS  7:47
Powiatowe Centrum Edukacyjne  7:48
K. Wielkiego/ Pętla   7:50
K. Wielkiego/ Apteka  7:51
Kopernika KZL  7:53
Podwale/ Ratuszowa  7:57

Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów 

8:00

Linia komunikacyjna nr 3

 
nazwa przystanku  godz. odjazdu
Księginki/ Stawowa  6:40
Leśna/ Bema 6:42
Kościuszki/ Zamkowa  6:43
Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów  6:45
Armii Krajowej/ Mickiewicza   6:48
Zawidowska/ Szpital 6:49
Zawidowska/ Szpital 6:50
Esperantystów/ ZEHS 6:54
Esperantystów/ Transformator  6:56
K. Wielkiego/ Pętla  6:58
K. Wielkiego/ Apteka  6:59
Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów  7:05
Kolejowa/ Krzyż 7:10
Główna/ Amper 7:12
Główna/ Transformator  7:14
Główna/ Różana sklep  7:17
Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów  7:21
Armii Krajowej/ Mickiewicza  7:27
Zawidowska/ Szpital  7:28
Zawidowska/ Szpital 7:30
Esperantystów/ ZEHS 7:34
Esperantystów/ Transformator  7:36
K. Wielkiego/ Pętla  7:38
K. Wielkiego/ Apteka  7:40
Kopernika KZL  7:43
Dworzec Autobusowy
/Szarych Szeregów
 7:48

Linia komunikacyjna nr 4

 
nazwa przystanku godz. odjazdu godz. odjazdu
Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów  8:35  
Parkowa   8:40  
Armii Krajowej/ Mickiewicza   8:45  
Esperantystów/ ZEHS 8:47  
Powiatowe Centrum Edukacyjne  8:55  
K. Wielkiego/ Pętla   8:58  
K. Wielkiego/ Apteka  9:00  
Kopernika KZL 9:02  
ul. Podwale/Ratuszsowa 9:06  
Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów  9:09  11.25
Podwale/ Ratuszowa    11.30
Powiatowe Centrum Edukacyjne   11.35
K. Wielkiego/ Pętla    11.38
K. Wielkiego/ Apteka   11.40
Armii Krajowej/ Mickiewicza    11.50
Parkowa   11.55
Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów   12:00

Linia komunikacyjna nr 5 (kursuje we wtorki i piątki)

 
nazwa przystanku godz.
Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów 10:00
Kolejowa/ Krzyż 10:05
Główna/ Amper 10:06
Główna/ Transformator 10:08
Główna/ Różana sklep 10:10
Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów 10:15
Podwale/ Ratuszowa  10:21
Armii Krajowej/ Mickiewicza  10:23
Esperantystów/ ZEHS 10:24
Esperantystów/ Transformator 10:26
K. Wielkiego/ Pętla 10:27
K. Wielkiego/ Apteka 10:29
Kopernika KZL 10:31
Podwale/ Ratuszowa 10:35
Dworzec Autobusowy
/Szarych Szeregów 
10:38

1.11.2024 r. w Dzień Wszystkich Świętych komunikacja miejska jest bezpłatna.

31.10.2024 r. opłata za bilet w wysokości 50% stawki

2.11.2024 r.  opłata za bilet w wysokości 50% stawki

Linia komunikacyjna nr 6 kurs (31.10.2024 r.,  1.11.2024 r., 2.11.2024 r.):

Nazwa przystanku

godz. odjazdu

godz. odjazdu

godz. odjazdu

godz. odjazdu

Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów

8.00

10.00

13.00

16.00

Księginki/ Stawowa 

8.05

10.05

13.05

16.05

Kościuszki/Zamkowa

8.10

10.10

13.10

16.10

Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów

8.15

10.15

13.15

16.15

Cmentarz

8.20

10.20

13.20

16.20

Armii Krajowej/ Mickiewicza

8.25

10.25

13.25

16.25

Zawidowska/ Szpital

8.30

10.30

13.30

16.30

Esperantystów/ ZEHS

8.35

10.35

13.35

16.35

Esperantystów/ Transformator

8.37

10.37

13.37

16.37

K. Wielkiego/ Pętla

8.40

10.40

13.40

16.40

K. Wielkiego/ Apteka

8.41

10.41

13.41

16.41

Cmentarz

8.47

10.47

13.47

16.47

Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów

8.50

10.50

13.50

16.50

Kolejowa/ Krzyż

8.55

10.55

13.55

16.55

Główna/ Amper

8.57

10.57

13.57

16.57

Główna/ Transformator

8.59

10.59

13.59

16.59

Główna/ Różana sklep

9.00

11.00

14.00

17.00

Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów

9.05

11.05

14.05

17.05

Cmentarz

9.15

11.15

14.15

17.15


Dodatkowo Gmina Miejska Lubań  przeznaczyła dotację na realizację zadania publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu lubańskiego (Izerska Komunikacja Autobusowa) na poniższych liniach komunikacyjnych:

Linia

Nazwa linii komunikacyjnej

10

Lubań – Platerówka – Leśna - Lubań

11

Lubań – Pobiedna - Świeradów-Zdrój

12

Lubań – Złotniki Lubańskie – Świeradów-Zdrój

13

Lubań – Gryfów Śląski – Proszówka - Świeradów-Zdrój

14

Lubań – Biedrzychowice – Bożkowice - Lubań

15

Lubań – Radostów Górny - Mściszów

16

Lubań – Radogoszcz – Nawojów Łużycki

17

Lubań – Pisarzowice – Henryków Lubański

18

Lubań – Siekierczyn – Rudzica - Lubań

20

Lubań – Leśna – Platerówka - Lubań

23

Lubań – Gryfów Śląski – Karłowice - Świeradów-Zdrój

24

Lubań – Bożkowice – Biedrzychowice – Lubań

Obowiązujący rozkład jazdy na linii 10, 11, 18, 20, 23: bieleccybus

Obowiązujący rozkład jazdy na linii 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24: pksvoyager 


Rozkład jazdy  PKS:

Lubań D.A. ul. Szarych Szeregów – rozkład odjazdów

Stanowisko nr 1 – kierunek: Godzieszów, Henryków, Mściszów, Nawojów, Nowogrodziec

Stanowisko nr 2 – kierunek: Rudzica, Zaręba, Wesołówka, Siekierczyn, Świeradów-Zdrój, Gryfów, Mirsk, Leśna, Świecie, Pobiedna, Giebułtów, Mirsk, Ustronie Morskie, Żagań, Żary, Zawidów, Włosień, Platerówka, Centrum Edukacyjne ul. Łokietka w Lubaniu

Stanowisko nr 3 – kierunek: Gryfów Śląski, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Lubomierz, Zgorzelec, Olszyna


ZVON -  Celowy Związek Komunikacyjny Górnych Łużyc i Dolnego Śląska

Korzystając z biletu EURO-NYSA można przemieszczać się w regionie przygranicznym Polski, Niemiec i Czech, a dodatkowo w okresie ważności biletu można przesiadać się dowolną ilość razy, planując całodniową podróż indywidualną bądź grupową zgodnie ze swoimi potrzebami.

W przypadku PKS VOYAGER bilety można nabyć w kasie biletowej na Dworcu Autobusowym oraz u dyżurnego ruchu.
Więcej szczegółów dotyczących działalności oraz obszaru ZVON znajdziesz tutaj.


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Informacje o rozkładzie jazdy publikowane są przez zarządcę infrastruktury („PKP Polskie Linie Kolejowe S.A”) na stronie http://rozklad.plk-sa.pl gdzie dostępne są wykazy dla poszczególnych stacji kolejowych.
Wykazy przyjazdów i odjazdów dla stacji Lubań Śląski

 Wyszukaj połączenie i kup bilet

 

Przewozy regionalne - Liniowe rozkłady jazdy - dolnośląskie: KLIKNIJ

 

Wygodne rozkłady i bilety online.
Pociągi, autobusy i komunikacja miejska w jednym miejscu.
Rozkłady i bilety przez telefon: czynne całą dobę 703 402 802

Przewozy osobowe - rozkład jazdy LUBAŃ


Strefa płatnego parkowania w Lubaniu:

 • Droga gminna Nr 10996D ul. Spółdzielcza – od skrzyżowania z Placem 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ratuszową;
 • Droga gminna Nr 10997D ul. Ratuszowa – od skrzyżowania z ul. Spółdzielczą do skrzyżowania z ul. Podwale;
 • Droga gminna Nr 108995D ul. Bracka w kierunku ul. Grunwaldzkiej;
 • Droga gminna Nr 10899D ul. Rynek/ Rynek-Sukiennice 

 

 • Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w wysokości:
          1) 2,00 zł – za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania,
          2) 2,40 zł – za rozpoczętą drugą godzinę parkowania,
          3) 2,80 zł – za rozpoczętą trzecią godzinę parkowania,
          4) 2,00 zł – za czwartą godzinę i każdą następną godzinę parkowania.
 • Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00–18:00. 
  Mapka strefy płatnego parkowania znajduje się w załączniku nr 1.

Bezpłatne parkingi w centrum miasta:
- ul. Lwówecka
- ul. Podwale
- ul. Tkacka
- pl. Strażacki
- pl. 3-go Maja
- ul. Graniczna – parking dla autokarów
- ul. Grunwaldzka
- ul. Wąska
- ul. Wrocławska.

Parkingi dla autokarów i zorganizowanych wycieczek autokarowych:

Opłaty (bilety):

 • Lubań, ul. 7 Dywizji 3, pon. - pt.  w godzinach 8:00 - 16:00
 • Leśna, ul. Baworowo 82, pon. - pt. w godzinach 10:00 - 16:00

 

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...