Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
03-10-2011

 

Podstrefa

MIASTO LUBAŃ


Szanowni Państwo!

Rozwój przedsiębiorstwa wymaga inwestycji, jeżeli mają Państwo taki zamiar proszę o rozważenie możliwości uruchomienia filii swojego zakładu w Polsce, a konkretnie w Lubaniu. Lubań jest 21 - tysięcznym miastem położonym
w południowo - zachodniej części Polski, 22 km od granicy z Niemcami i niemieckiego systemu autostrad oraz 30 km
od granicy z Czechami.

W sierpniu 2001r. została utworzona na terenie miasta Lubania Specjalna Strefa Ekonomiczna wchodząca w skład Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Na mocy decyzji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28.08.2001r. przedsiębiorcy inwestujący w Strefie mają zagwarantowane liczne ulgi inwestycyjne.
Lubańska część Strefy to obszar 15,24 ha. Jej większa część obejmuje nieczynny zakład o pow. 12,82 ha zabudowany halami przemysłowymi i budynkami administracyjnymi (obszar hal przemysłowych ok. 5 ha). Jest to teren
po zlikwidowanych państwowych Zakładach Naprawy Taboru Kolejowego. Teren jest w pełni uzbrojony (energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, bocznica kolejowa, itp.).

Druga część to 2,42 ha uzbrojonego gruntu nie zabudowanego pod budowę hali fabrycznej.
Zachęcając Państwa do podjęcia rozmów chcemy zwrócić uwagę na dogodne położenie geograficzne Lubania, bliskość autostrad oraz na niższe niż w Europie Zachodniej koszty pracy i na dobrze wykwalifikowanych pracowników.
w niniejszym opracowaniu podstawowe informacje będą zaczątkiem naszej przyszłej współpracy gospodarczej.

Z poważaniem
 

Tadeusz Rycharski
Arkadiusz Słowiński
Prezes KSSEMP Burmistrz Miasta Lubań

 

 

Podstawowe informacje zawierają :


I. Adres kontaktowy

Lubańska część Strefy Ekonomicznej zarządzana jest przez :

Specjalną Strefę Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości S.A.
ul. Papieża Jana Pawła II 11 A ,

58-400 Kamienna Góra
tel. (+48) 75/ 645 20 30
tel./fax (+48) 75/ 645 20 33
Adres www: www.ssemp.pl
E-mail: strefa@ssemp.pl, marketing@ssemp.pl

Prezes: Tadeusz Rycharski
V-ce Prezes: Dagmara Gęborys

W sprawie strefy można się również kontaktować z Burmistrzem Lubania - Arkadiuszem Słowińskim,
e-mail: a.slowinski.um@luban.pl lub
tel. (+048) 75/ 646 44 00
Kontakt w języku niemieckim: tel. (+48) 75/ 646 44 29
Kontakt w języku angielskim: tel. (+48) 75/ 646 44 99

II. Ulgi i preferencje

Pomoc publiczna

Przedsiębiorca inwestujący na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nabywa prawo do korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego.
Zapewniamy:

– pomoc publiczną w wysokości 25 proc. nakładów inwestycyjnych przy prowadzeniu działalności co najmniej 5 lat (45 proc. i 35 proc. w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw przy prowadzeniu działalności co najmniej 3 lata),

lub

– pomoc publiczną z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy, utrzymanych przez okres co najmniej 5 lat, w wysokości 25 proc. wartości dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników (45 proc. i 35 proc. w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw – miejsca pracy utrzymane co najmniej 3 lata).

 Pułapy pomocy określone stosuje się w odniesieniu do całkowitej kwoty pomocy ze środków publicznych dla projektu objętego pomocą, niezależnie od tego, czy pomoc pochodzi ze źródeł lokalnych, regionalnych, krajowych czy wspólnotowych.

Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, wynosi:

25% – na obszarach należących do województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego i śląskiego;

Zgodnie z zapisami w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. nowa inwestycja to inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikację produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianę dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

W przypadku pomocy udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego (koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną przekraczają 50.000.000 Euro) maksymalna wielkość pomocy ustalana jest według wzoru:

I = R x (50 mln Euro + 0,5 x B + 0,34 x C)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I – maksymalna wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego, R – intensywność pomocy dla obszaru lokalizacji inwestycji, określoną zgodnie z ust. 1,

B – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, powyżej równowartości 50 mln Euro nieprzekraczająca jednak 100 mln Euro,

C – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100 mln Euro.

Podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest decyzja o wsparciu udzielana przez zarząd strefy.

Przedsiębiorca może także uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości. Decyzję taką wydaje gmina, na terenie której realizowana jest inwestycja.

Przedsiębiorca może także uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości. Decyzję taką wydaje gmina, na terenie której realizowana jest inwestycja
 

III. Lokalizacja Strefy w Lubaniu

Lubański obszar strefy znajduje się blisko projektowanej autostrady północ-południe A-3 i 12 km od polskiej nitki autostrady A-4 i 22 km od niemieckiej autostrady A-4.

 

Rys. 1. Lubań na tle Europy

Lubań położony jest w odległości 220 km od Berlina (D), 175 km od Pragi (Cz) 450 km od Wiednia (A).
Odległość do najbliższego międzynarodowego lotniska w Dreźnie (D)wynosi 120 km (dojazd autostradą). Regularne loty odbywają do Włoch (Bolonii , Catanii, Florencji, Mediolanu, Neapolu, Rzymu, Turynu, Wenecji) do Austrii (Wiedeń),
do Szwajcarii (Zurich), Hiszpanii (ALMERIA, ALICANTE), do Portugalii (Faro), Grecji (Ateny), oraz do miast w Niemczech (Monachium, Stuttgart, Hamburg, Kolin, Frankfurt).
Najbliższy punkt celny znajduje się w Żarskiej Wsi (25 km od Lubania).
Podstrefa w Lubaniu składa się z dwóch części (Rys. 2.)

Rys. 2. Kamiennogórska strefa ekonomiczna podstrefa Nowogrodziec miasto Lubań

Jedna obejmuje obszar zlikwidowanych zakładów i tak ogólna powierzchnia obiektów wynosi 12,82 ha, w skład nieruchomości wchodzą obiekty przemysłowe (hale, magazyny, bocznice kolejowe), biurowe i socjalne. Obiekty zlokalizowane są w centrum miasta, przylegają do stacji kolejowej i posiadają pełne wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej rys.3.

 

Rys. 3. Obiekty na terenie byłych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego S.A. w Lubaniu przy ul Gazowej 4

Druga część to teren położony w pobliżu centrum miasta o powierzchni 2,42 ha dogodnie usytuowany w stosunku
do układu komunikacyjnego, na trasie Zgorzelec-Jelenia Góra.

Infrastruktura techniczna:

Woda: Woda fi 110

Ścieki do oczyszczalni komunalnej: Nowo wybudowana kanalizacja sanitarna na terenie ZNTK fi 200.

Gaz: Zasilanie z sieci n.c., możliwy pobór 50 – 80 m3/h.

Energia elektryczna: Na terenie znajdują się trafostacje 20/0,4 kV., możliwa dostępna moc 2 MW.
 

Oto kilka przykładów firm, które działają w naszej podstrefie (kliknij obrazek aby przejść do galerii):
 

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...