Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
23-12-2016

Każ­dego roku spo­łecz­no­ści Gim­na­zjum nr 3 im. Euro­re­gionu Nysa w Luba­niu inten­syw­nie anga­żuje się w dzia­ła­nia na rzecz, „Szla­chet­nej Paczki”.

Gim­na­zja­li­ści posta­no­wili pomóc jed­nej z potrze­bu­ją­cych rodzin. Dzięki wiel­kim ser­com uczniów oraz ich rodzi­ców zostały zebrane nie­zbędne rze­czy. Wśród pre­zen­tów zna­la­zły się nie tylko arty­kuły spo­żyw­cze i che­miczne, ale także odzież, przy­bory szkolne oraz zabawki. Mło­dzież prze­ka­zała rów­nież życze­nia – zdro­wych, spo­koj­nych i rado­snych Świąt. Mamy nadzieję, że takie też będą!

     
DG               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...