Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
31-01-2017

13.01.2017 r. w Kamien­nej Górze odbył się finał stre­fowy w pły­wa­niu dru­ży­no­wym. Dru­żyny z Gim­na­zjum nr 3 w Luba­niu spi­sały się rewe­la­cyj­nie.

Chłopcy wywal­czyli złoto, a dziew­częta – brąz. Suk­ce­sem zakoń­czyły się też rywa­li­za­cje indy­wi­du­alne. Do Luba­nia zawod­nicy łącz­nie przy­wieźli 36 medali: 22 złote, 4 srebrne oraz 10 brą­zo­wych.
To kolejny ogromny suk­ces pły­wa­ków z lubań­skiej, Trójki”, ale także ich nauczy­cieli wycho­wa­nia fizycz­nego, tre­ne­rów klubu pły­wac­kiego, Orka” oraz rodzi­ców.
Gra­tu­lu­jemy!!!
Indy­wi­du­alne medale zdo­byli:
Kaja Tka­czyk – I miej­sce sty­lem dowol­nym 50 m
Julia Baku­niak – II miej­sce sty­lem grzbie­to­wym 50 m
Mar­celina Żuraw­ska – II miej­sce sty­lem grzbie­to­wym 100 m
Julia Dereń – III miej­sce sty­lem kla­sycz­nym 50 m
Ali­cja Kuliń­ska – I miej­sce sty­lem kla­sycz­nym 100 m
Rado­sław Puzio – I miej­sce sty­lem dowol­nym 100 m
Oskar Piet­kie­wicz – III miej­sce sty­lem dowol­nym 50 m
Alek­san­der Nowak – I miej­sce sty­lem grzbie­to­wym 50 m
Jakub Cepu­cho­wicz – I miej­sce sty­lem grzbie­to­wym 100 m
Szy­mon Bodzenta – II miej­sce sty­lem kla­sycz­nym 50 m
Mar­cel Żuraw­ski – I miej­sce sty­lem kla­sycz­nym 100 m
Kon­rad Paw­le­wicz – II miej­sce sty­lem motyl­ko­wym 50 m

  
DW               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...