Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
02-11-2023

RUSZYŁ NABÓR

Szukasz stabilnego zatrudnienia? Chciałbyś pracować w młodym, ambitnym zespole? Nie boisz się nowych wyzwań? Dołącz do nas!

Ruszył nabór na wolne stanowiska pracy: strażnik miejski – aplikant. Jeśli masz chęć pomagania mieszkańcom i szukasz stabilnego zatrudnienia wraz z atrakcyjnym pakietem socjalnym, zobacz ofertę Straży Miejskiej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Straży Miejskiej w Lubaniu ( Plac Lompy 1, 59-800 Lubań, I piętro ) lub przesłać pocztą na adres Straży Miejskiej w Lubaniu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: strażnik miejski – aplikant w Straży Miejskiej w Lubaniu”.

Termin składania aplikacji: 15 listopada 2023 roku, do godziny 15:00.

Wymagania niezbędne to:

- obywatelstwo polskie,

- ukończony 21 rok życia,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- korzysta nie z pełni praw publicznych,

- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nienaganna opinia,

- wykształcenie średnie,

- biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietów biurowych MS Office (Word, Exel), poczty elektronicznej, skanera,

- dobry stan zdrowia, sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

- uregulowany stosunek do służby wojskowej,

- wiedza z zakresu administracji publicznej i prawa samorządowego.

 Wymagania dodatkowe to:

- wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie, systematyczność i komunikatywność,

- podstawowa znajomość języka niemieckiego lub angielskiego,

- czynne prawo jazdy kategorii B.

Wymagane dokumenty, które trzeba złożyć:

- list motywacyjny,

- życiorys – curriculum vitae,

- kserokopie świadectw pracy (świadectwa pracy uzyskane za granicą winny być przetłumaczone na język polski),

- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

- oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie BIP SM: https://strazmiejska.luban.pl/strazmiejska,a,89060,nabor-na-wolne-stanowisko-pracy-straznik-miejski-aplikant.html ),

- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,

- oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne,

- oświadczenie kandydata o tym, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych,

- kserokopia prawa jazdy,

- w przypadku osoby niepełnosprawnej kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

- do dokumentów aplikacyjnych mogą być dołączone referencje w przypadku wcześniejszego zatrudnienia.

Oferta zatrudnienia w lubańskiej Straży Miejskiej to doskonała okazja dla osób, które chcą pracować w młodym i ambitnym zespole oraz którym zależy na ochron ie spokoju i porządku na terenie miasta Lubań . Poszukujemy osób otwartych i komunikatywnych, ale również rzetelnych, opanowanych i zdecydowanych na podjęcie zatrudnienia. Głównym zadaniem Straży Miejskiej jest wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa, czuwanie nad porz ądkiem publicznym i kontrola ruchu drogowego . Obejmuje to praca patrolowa w terenie, w systemie dwuzmianowym. Odporność na stres, asertywność i stoicki spokój to pożądane cechy przyszłego funkcjonariusza Straży Miejskiej.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...