Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
24-01-2012

ul. Kopernika 31
59-800 Lubań , poczta: Lubań
woj. dolnośląskie
tel. (075) 722 25 30

e-mail:
zszioluban@wp.pl

Oficjalna strona placówki: www.zspimkzl.plOficjalna strona placówki: www.zspimkzl.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Oficjalna strona szkoły: www.zspimkzl.pl

 

Imię i nazwisko dyrektora:
Lidia Błażków

Zatrudnieni nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego:

Nauczyciele pełnozatrudnieni:
Dyplomowani - 19
Mianowani - 17
Kontraktowi - 9
Stażyści - 0

Nauczyciele niepełnozatrudnieni
Dyplomowani - 2
Mianowani - 6
Kontraktowi - 2
Stażyści - 3

Nauka języka obcego:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski
   

Koła zainteresowań:

 • w ramach MKZ „Hotel z pomysłem” – prowadzący: Monika Połetek,
 • w ramach MKZ „W czym mogę pomóc” – prowadzący: Iwona Szwarczyńska,
 • w ramach MKZ „Niemiecki w turystyce i hotelarstwie – prowadzący: Barbara Miszkowska,
 • w ramach MKZ „Język angielski w turystyce”- prowadzący: Katarzyna Jaskółowska,
 • w ramach MKZ „Gastronomia? Prosta sprawa!”- prowadzący: Anna Matoga,
 • w ramach MKZ „Gotować każdy może”- prowadzący: Marta Hnatejko,
 • w ramach MKZ „Pasjonaci informatyki”- prowadzący: Ewa Żuławska,
 • w ramach MKZ „Podróże to moja pasja”- prowadzący: Monika Mela,
 • w ramach MKZ „Maturalnie, że zdasz z geografii”- prowadzący: Monika Mela,
 • koło historyczne – prowadzący: Kamila Małek,
 • koło biblijne – prowadzący: Anna Ostrowska,
 • koło języka niemieckiego – zajęcia przygotowawcze do matury – prowadzący: Agnieszka Tekiela, Barbara Miszkowska,
 • koło matematyczne – zajęcia wyrównawcze z matematyki w ramach MKZ „Rusz głową” – prowadzący: Joanna Zdanowicz,
 • koło matematyczne – zajęcia wyrównawcze z matematyki w ramach MKZ „Z matematyką w turystyce”- prowadzący: Barbara Zaton,
 • koło matematyczne – zajęcia przygotowawcze do matury – prowadzący: Edyta Orzechowska,
 • szkolne koło ekonomiczne – prowadzący: Joanna Dziemidowicz, Maria Wyspiańska,
 • koło języka rosyjskiego – prowadzący: Teresa Siergiejewicz,
 • koło gastronomiczne – prowadzący: Marta Hnatejko,
 • koło sportowo-rekreacyjne „Aerobik” – prowadzący: Agnieszka Jasińska-Dinsber,
 • szkole koło sportowe – prowadzący: Konrad Rutkiewicz,
 • szkolne koło WOS – prowadzący: Urszula Hetnar,
 • szkolne koło informatyczne – prowadzący: Tomasz Kowalski,
 • szkolne koło e-learningowe – prowadzący: Krzysztof Dudek,
 • szkolny Klub Europejski – prowadzący: Marta Kabata

Oferta edukacyjna ZSP im. KZL – proponowane kierunki kształcenia i zasady rekrutacji :

LP TYP SZKOŁY KIERUNEK/
ZAWÓD/
SPECJALNOŚĆ
CZAS TRWANIA NAUKI PLANOWANA LICZBA ODDZIAŁÓW PLANOWANA LICZBA UCZNIÓW  
1. Liceum Ogólnokształcące z rozszerzonym nauczaniem języków obcych (LO)

-

3 lata 1 30  
2. Liceum Ogólnokształcące (proobronne) z rozszerzonym nauczaniem języka obcego i matematyki (LW)

 

-

3 lata 1 30  
3. 4-letnie Technikum
 • technik żywienia i gospodarstwa domowego (TG)
 • technik hotelarstwa (TH)
 • technik informatyk (TI)
 • technik obsługi turystycznej (TT)
 • technik organizacji reklamy (TR)
4 lata 1 30  
4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa (ZSZ) zawody zgodne z klasyfikacją zawodów w szkolnictwie zawodowym 2 i 3 lata 3 90  
             
             

  UWAGA - NOWY KIERUNEK!

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej informuje, że w roku szkolnym 2012/2013 oferta edukacyjna zostaje poszerzona o technikum w zawodzie TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY.

Wprowadzenie nowego kierunku jest odpowiedzią na oczekiwania współczesnego rynku pracy.
Uczniowie będą przeprowadzać analizy marketingowe, zbierać informacje na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań, opracowywać projekty niezbędne do realizacji zadań reklamowych, przygotowywać wnioski z programów badań rynkowych, projektować plakaty, banery, bilboardy, ulotki, zdjęcia i filmy reklamowe z użyciem najnowszych programów i technologii.
W zestawie przedmiotów zawodowych znajdą się m.in.:

 • mikroekonomia i makroekonomia z elementami prawa,
 • marketing i public relations,
 • organizacja reklamy i sprzedaży,
 • rysunek i liternictwo,
 • grafika komputerowa,
 • oprogramowanie DTP,
 • fotografia reklamowa,
 • język obcy branżowy.

Absolwent technikum w zawodzie TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY będzie miał możliwość podjęcia pracy w: agencjach reklamowych na stanowisku agenta reklamowego, account manager, copywriter, art designer, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.
Kształcąc w zawodzie Technik Organizacji Reklamy gwarantujemy świetnie wykształconą kadrę, nowoczesne pracownie multimedialne, bogatą ofertę praktyk zawodowych, a przede wszystkim możliwość zdobycia doskonałych kwalifikacji.

Technik Organizacji Reklamy to zawód z przyszłością dla ludzi kreatywnych, ambitnych, otwartych na nowe wyzwania.

 

Wybrane zajęcia edukacyjne punktowane przez szkołę:

Przedmioty LO LW TG TH TI TT TR ZSZ
j. polski X X X X X X X X
j. obcy X X X X X X X X
matematyka X X X X X X X X
historia X X           X
chemia     X          
fizyka         X      
geografia       X   X    
informatyka             X  

Znak „x” oznacza pozycję zajęć punktowanych przy naborze

 

Najniższa suma punktów rekrutacyjnych wymaganych do poszczególnych typów szkół:

Typ LO LW TG TH TI TT TR ZSZ
Liczba punktów 50 50 35 35 35 35 35 15

 

Terminy rekrutacji:

 • kandydaci składają podanie w terminie od 30 kwietnia do 28 maja 2012r.
 • kandydat może dokonać zmiany decyzji o wyborze i przenieść podanie do innej szkoły w terminie od 27 do 28 czerwca 2012r.
 • do podania o przyjęcie do szkoły kandydaci dołączają w terminie od 29 czerwca do 02 lipca 2012r.:
  a) kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył (najpóźniej w terminie 2 dni od daty otrzymania),
  b) informacje o stanie zdrowia: oświadczenie rodzica o dobrym stanie zdrowia dla kandydatów do liceum ogólnokształcącego (proobronnego) (załącznik nr  1),
  c) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy kandydatów do techników i zasadniczej szkoły zawodowej)
  d) kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają posiadane orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno – pedagogicznej,-
  e) zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe laureatom lub finalistom konkursów i olimpiad przedmiotowych
  f) 2 fotografie.

 

Kwalifikowanie do szkoły:
a) ostateczny termin uzupełniania dokumentów przez absolwentów gimnazjów ustala się na dzień 02 lipca 2012., godz. 15.00,

b) ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do ZSP im. KZL nastąpi nie później niż 04 lipca 2012,

c) kandydaci znajdujący się na liście przyjętych do szkoły są obowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki najpóźniej do 06 lipca 2012. do godz. 15.00, przedkładając oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginały zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

d) ogłoszenie listy uczniów przyjętych do poszczególnych szkół nastąpi nie później niż 09 lipca 2012r,

e) w przypadku przeprowadzenia drugiego naboru kandydaci składają kopie dokumentów do 10 lipca 2012r. do godz. 14.00. Ogłoszenie list przyjętych kandydatów nastąpi nie później niż 11 lipca 2012r,

f) kandydaci znajdujący się na liście przyjętych do szkoły w drugim naborze są obowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki najpóźniej do 13 lipca 2012r. do godz. 15.00 przedkładając oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginały zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

g) ogłoszenie ostatecznych list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół w drugim naborze nastąpi nie później niż 16 lipca 2012r.

  

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...