Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
29-09-2021

Sprawy budżetowe i stan bezpieczeństwa zdominowały tematykę wrześniowych obrad.

Po przerwie wakacyjnej lubańscy radni spotkali się w trybie zdalnego obradowania na XLIV Sesji Rady Miasta. W związku ze śmiercią cenionego w Lubaniu prezesa zarządu Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o. o. Michała Turkiewicza sesję rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego. Jednocześnie z uwagi na zasługi zmarłego pojawił się pomysł, aby w trybie nadzwyczajnym pośmiertnie został mu przyznany medal „Za Zasługi dla Miasta Lubania”.
W dalszej części sesji burmistrz odpowiadał na pytania zadawane przez radnych. Pojawił się temat remontu ciągów pieszych, rewitalizacji parku na Kamiennej Górze, braku oświetlenia na obwodnicy, dofinansowania wymiany systemów ogrzewania, drogi pieszo-rowerowej czy działek miejskich. Poruszona została również kwestia nowej dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu. Burmistrz zapowiedział, że dla lepszego poznania planów rozwojowych jednostki wskazane jest zaproszenie przedstawicielki MDK na obrady.
Następnie głos zabrali Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu oraz Komendant Straży Miejskiej w Lubaniu. Po omówieniu stanu bezpieczeństwa w mieście radni wysłuchali sprawozdania skarbnika miasta o realizacji budżetu za I półrocze bieżącego roku.
- Budżet ulegał wielokrotnie zmianom wynikającym z decyzji, uchwał czy zarządzeń w stosunku do uchwały budżetowej pierwotnie przyjętej – rozpoczął Skarbnik Miasta Lubań, Łukasz Maćkowiak. - Analizując planowane wartości na dzień 30.06.2021 roku z analogicznymi danymi za pierwsze półrocze poprzedniego roku zauważyć można po stronie planów rocznych wzrost dochodów o 4% i wzrost wydatków o 8,4%. Planowane zadłużenie budżetu miasta spadło o 2,7% przy jednoczesnym spadku kwoty długów o 3,8%. Jeśli idzie o dochody budżetu miasta w porównaniu do planu, dochody zostały już wykonane w 55-56% i jest to kwota dużo lepsza niż w roku poprzednim (kwotowo wyniosły 55 mln 443 tys. zł). Należy podkreślić, iż podstawowym dochodem własnym gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od nieruchomości i subwencja ogólna. Pozostałe źródła są zdecydowanie mniej istotne, ale coraz większe znaczenie mają wpływy związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. W związku z wysokim wykonaniem planów w pierwszym półroczu i z intensyfikowaniem działań egzekucyjnych w celu jego realizacji dotyczących zaległych podatków i opłat lokalnych przewiduje się roczne wykonanie na poziomie 100%. Łączna kwota wydatków wyniosła 48.648 tys. zł, co stanowi 45,4% wykonania planu. Wynik budżetu na koniec czerwca 2021r. wyniósł 6.795 tys. zł. Porównując faktyczne wykonanie z planem otrzymujemy dotychczasowy wynik lepszy od zakładanego o 14.296 tys. zł - zapowiadał skarbnik.
W dalszej części obrad przystąpiono do podjęcia uchwał. W tym miejscu radni wykazali się zgodnością jednogłośnie uchwalając każdy dokument. Pierwsza z uchwał regulowała sprawy mieszkaniowe, zmieniając m.in. wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Dwa kolejne dokumenty zmieniły miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Zgorzeleckiej i przy ul. Groblowej. Ostatnia z uchwał nanosi zmiany w budżecie miasta na 2021 rok. Zmiany obejmują przesunięcia w ramach realizowanych zadań i inwestycji oraz korekty w planach finansowych jednostek podległych urzędowi. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 99.947.463,12 zł, zaś plan wydatków 107.448.270,87 zł. Obrady zakończyły komunikaty. Kolejna sesję zaplanowano na 26 października br.
(ŁCR)

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...